Wbrew pozorom kontrola podatkowa wcale nie musi kojarzyć się przedsiębiorcom z dramatem. Jej przeprowadzanie ma na celu skontrolowanie, czy dany podmiot wywiązuje się ze zobowiązań podatkowych odnotowanych w prawie podatkowym.

Kontrola podatkowa a informacja dla przedsiębiorcy

Wiele głosów dobiegających ze społeczeństwa stwierdza głośno, iż wszelkiego rodzaju kontrole powinny odbywać się znienacka. O ile w przypadku kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy działanie takie ma jakiś sens, o tyle w przypadku kontroli podatkowej szczególnie ważna jest wcześniejsza informacja dla podmiotu objętego kontrolą. Należy odpowiednio wcześnie przygotować bowiem właściwe dokumenty potwierdzające bieżące wywiązywanie się z obowiązków podatkowych.

Termin, w jakim przedsiębiorca musi otrzymać informację o zbliżającej się kontroli podatkowej wynosi od 7 do 30 dni. W tym czasie Urząd Skarbowy zobligowany jest zawiadomić przedsiębiorcę o nadciągającej kontroli. Jeśli kontrola podatkowa ma zostać przeprowadzona przed upływem 7 dni, fiskus musi pozyskać zgodę przedsiębiorcy. Podobnie po upływie 30 dni od zawiadomienia Urząd Skarbowy nie może działać wedle własnej woli, w związku z czym niezbędnym jest wyznaczenie nowego terminu kontroli podatnika.

Co przygotować do kontroli?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, co należy przygotować, aby kontrola podatkowa upłynęła sprawnie oraz przyjemnie. Odpowiedź jest prosta i w zasadzie odsyła do zawiadomienia otrzymanego z Urzędu Skarbowego. Poprawnie wystosowane zawiadomienie to nie tylko kwestia dotrzymania wspomnianych terminów, ale także informacji, jaki zakres dokumentów oraz typ podatków zostanie zweryfikowany. Informacja ta z kolei w sposób jednoznaczny wskazuje przedsiębiorcy, co należy przygotować.

Jednocześnie warto zaznaczyć, iż jest to ostatni dzwonek na dokonanie korekt w dokumentacji bądź fakturach. Jeśli informacje podatkowe do Urzędu Skarbowego zostały już wysłane, można także złożyć korektę z jej pisemnym uzasadnieniem. Co więcej, jeśli istnieją jakiekolwiek zaległości, także należy je bezzwłocznie uiścić, nie zapominając przy tym o odsetkach. Jest to bowiem ważny wskaźnik dobrej woli przedsiębiorcy, który nie tylko przyznaje się do błędu, ale również poczuwa do konsekwencji.

Co jeśli przedsiębiorca prowadzi interesy także z zagranicznymi podmiotami? W takim wypadku zdarza się niejednokrotnie, że zarówno faktury, jak również cała dokumentacja są sporządzane w języku innym niż polski. Wtedy niestety przedsiębiorca musi liczyć się z poniesieniem dodatkowych kosztów, ponieważ dokumenty dobrze przetłumaczyć jeszcze przed nadejściem kontroli. Skorzystać w tym celu należy z usług biegłego tłumacza, gdyż żadne inne tłumaczenie nie będzie brane pod uwagę przez urzędnika Urzędu Skarbowego.